Ovaj registar prevoda sadrži online arhivu prevoda evropskog zakonodavstva (acquis communautaire-a) i drugih dokumenata iz oblasti evropskih integracija sa engleskog na službene jezike BiH. Registar je nastao kao rezultat potrebe da se svi do sada urađeni prevodi evropskog zakonodavstva i relevantnih akata pohrane na jednom mjestu, čime bi se postigao bolji uvid u dijelove acquis-a koji su već prevedeni i omogućila dosljedna upotreba terminologije prilikom buduće izrade nacionalne verzije acquis-a u Bosni i Hercegovini. Prevodi koji se nalaze u registru rezultat su rada Službe za prevođenje Direkcije za evropske integracije BiH. Registar se svakodnevno dopunjava novim prevodima, a kvalitet postojećih unapređuje se kroz različite faze redakture.

Kako je dugoročni cilj svih učesnika u procesu prevođenja pravnih akata osigurati dostupnost prevoda acquis communautaire-a, nadamo se da će ovi prevodi omogućiti svim zainteresovanim korisnicima da tumače i primjenjuju pravo EU u BiH, kao i da će svim prevodiocima i uposlenim u institucijama BiH biti od koristi u postizanju što veće kvalitete i ujednačenosti u prevođenju.

Molimo korisnike da vode računa o tome da svi prevodi sadržani u ovom registru trebaju biti korišteni u informacijske svrhe i ne mogu se smatrati obavezujućim pravnim dokumentima.

Vaše komentare i primjedbe u vezi sa ovim registrom i njegovim sadržajem, možete uputiti Službi za prevođenje Direkcije za evropske integracije BiH na sljedeće e-mail adrese:

Biljana Ivanović: bivanovic@dei.gov.ba
Srđan Mitrović: smitrovic@dei.gov.ba
Mirjana Denda: mdenda@dei.gov.ba