Ovaj online registar prijevoda predstavlja arhivu izvornih tekstova zakonodavstva Europske unije (acquis EU) na engleskom jeziku i njihovih prijevoda na službene jezike BiH. Registar je nastao kao rezultat potrebe da se svi postojeći prijevodi europskog zakonodavstva pohrane na jednom mjestu. Prijevodi dostupni u registru rezultat su rada Sektora za prevođenje Direkcije za europske integracije BiH i nadležnih institucija na državnom i entitetskom nivou. Registar će se redovno dopunjavati novim prijevodima. Uspostavom ovog registra postavljaju se temelji za dosljednu uporabu terminologije, što je jedan od ključnih čimbenika za osiguranje više razine kvalitete prijevoda.

Registar se može pretraživati po naslovu dokumenta ili po Celex broju.

Upisom najmanje jednog od potrebnih parametara za pretraživanje dolazi se do rezultata pretrage, kojeg čine naziv izvornog dokumenta na engleskom jeziku i njegov prijevod na jednom od službenih jezika BiH. Rezultat pretraživanja sadrži i podatke o prevoditelju, lingvističkom redaktoru, stručnom redaktoru, pravnom redaktoru (ovisno od toga koju fazu redakture je dokument prošao), kao i datum prevođenja i Celex broj dokumenta. Odabirom naslova dokumenta na željenom jeziku otvara se kompletan tekst dokumenta, ako prijevod postoji. Ciljni jezik je jedan od službenih jezika BiH, prema izboru prevoditelja. Link na bazu podataka zakonodavstva Europske unije (Eur-lex) korisnicima omogućava izravan pristup izvornim tekstovima pravnih akata EU na službenim jezicima EU, dok link na bazu CCVista omogućava pristup revidiranim prijevodima pravnih akata EU na jezicima država kandidata za članstvo u EU.

Direkcija za europske integracije na ovaj način pruža potporu svim institucijama Bosne i Hercegovine koje su uključene u proces pripreme BiH za članstvo u Europskoj uniji.

Molimo korisnike da imaju u vidu da se prijevodi sadržani u ovom registru mogu koristiti isključivo u informativne svrhe i ne mogu se smatrati obvezujućim pravnim aktima. Pravno obvezujući pravni akti EU su samo oni objavljeni u Službenom glasniku EU.

Vaše komentare i prijedloge za poboljšanje registra i njegovog sadržaja možete uputiti Sektoru za prevođenje Direkcije za europske integracije BiH na sljedeće e-mail adrese:

Vanda Mandić: vanda.mandic@dei.gov.ba
Amir Mrković: amir.mrkovic@dei.gov.ba
Amra Čukojević: amra.cukojevic@dei.gov.ba