Овај online регистар превода представља архиву оригиналних текстова законодавства Европске уније (acquis ЕУ) на енглеском језику и њихових превода на службене језике БиХ. Регистар је настао као резултат потребе да се сви постојећи преводи европског законодавства похране на једном мјесту. Преводи доступни у регистру су резултат рада Сектора за превођење Дирекције за европске интеграције БиХ и надлежних институција на државном и ентитетском нивоу. Регистар ће се редовно допуњавати новим преводима. Успоставом овог регистра постављају се основе за досљедну употребу терминологије, што је један од кључних елемената за осигурање вишег нивоа квалитета превода.

Регистар се може претраживати по наслову документа или по Celex броју.

Уписивањем најмање једног од потребних параметара за претраживање долази се до резултата претраге, који чине назив оригиналног документа на енглеском језику и његов превод на једном од службених језика БиХ. Резултат претраживања садржи и податке о преводиоцу, лингвистичком редактору, стручном редактору, правном редактору (у зависности од тога коју фазу редактуре је документ прошао), као и датум превођења и Celex број документа. Одабиром наслова документа на жељеном језику отвара се комплетан текст документа, уколико превод постоји. Циљни језик је један од службених језика БиХ, према избору преводиоца. Линк на базу података законодавства Европске уније (Eur-lex) корисницима омогућава директан приступ изворним текстовима правних аката ЕУ на службеним језицима ЕУ, док линк на базу CCVista омогућава приступ редигованим преводима правних аката ЕУ на језицима држава кандидата за чланство у ЕУ.

Дирекција за европске интеграције на овај начин пружа подршку свим институцијама Босне и Херцеговине које су укључене у процес припреме БиХ за чланство у Европској унији.

Молимо кориснике да имају у виду да се преводи садржани у овом регистру могу користити искључиво у информативне сврхе и не могу се сматрати обавезујућим правним актима. Правно обавезујући акти ЕУ су само они објављени у Службеном гласнику ЕУ.

Ваше коментаре и приједлоге за унапређење регистра и његовог садржаја можете упутити Сектору за превођење Дирекције за европске интеграције БиХ на сљедеће адресе:

Ванда Мандић: vanda.mandic@dei.gov.ba
Амир Мрковић: amir.mrkovic@dei.gov.ba
Амра Чукојевић: amra.cukojevic@dei.gov.ba